مراقبت سالمند در منزل و بیمارستان

 

 

شعبه مرکز 88343500 به صورت شبانه روزی


شعبه شرق 77090019 به صورت شبانه روزی


شعبه شمال شهر 22961271 به صورت شبانه روزی