تعرفه خدمات

تعرفه خدمات پزشکی درمان درمنزل حکیم برتر


تعرفه آزمایش خون
گاها برای خیلی‌ها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل دکتر بزرگ زاده برای آسایش همه بیماران واحد آزمایشگاهی در منزل را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به آزمایش خون در منزل داشتید تعرفه آزمایش خون آزمایش خون :150هزار تومان هزینه نمونه گیری با هزینه آزمایشگاه کافی است که با درمان در منزل حکیم برترتماس بگیرید

 

5445

تعرفه آزمایش خون  : 150 هزار تومان با هزینه آزمایشگاه

 

تعرفه فیزیوتراپی در منزل
 گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب جهت فیزیوتراپی در منزل مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل  دکتر بزرگ زاده  برای آسایش همه بیماران واحد فیزیوتراپی در منزل را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به فیزیوتراپی در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل دکتر بزرگ زاده  تماس بگیرید. کارشناسان فیزیوتراپی در منزل ما از مجرب ترین افراد در این زمینه هستند . 

6165

تعرفه فیزیوتراپی در منزل : 120 هزار تومان

 

تعرفه گرفتن نوار قلب 
گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل حکیم برتر برای آسایش همه بیماران واحد نوار قلب در منزل را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به نوار قلب داشتید کافی است با درمان در منزل حکیم برتر

تماس بگیرید. کارشناسان ما از مجرب ترین افراد در این زمینه هستن بیمارانی که دچار بیماری قلبی هستند در صورتی که دچار درد قفسه سینه شوند سریعاً باید از آنها نوار قلب گرفته شود و کوچک ترین فعالیت و حرکت می تواند منجر به آسیب های جبران ناپذیر قلب شود بنابراین اگر سریعاً بتوان نوار قلب گرفت بهترین راه ممکن می باشد. 

 

652

تعرفه نوار قلب : 100 هزار تومان بدون تفسیر


تعرفه رادیولوژی در منزل
گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل حکیم برتر  برای آسایش همه بیماران واحد رادیولوژی را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به رادیولوژی داشتید کافی است که با درمان در منزل حکیم برتر  تماس بگیرید . 

2529

تعرفه رادیولوژی درمنزل : 350هزار تومان


تعرفه سونوگرافی در منزل

 گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل حکیم برتر برای آسایش همه بیماران واحد سونوگرافی را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به سونوگرافی  داشتید کافی است که با درمان در منزل حکیم برتر تماس بگیرید. کارشناسان ما از مجرب ترین افراد در این زمینه هستند .

 

45

تعرفه سونوگرافی در منزل  : 450 هزار تومان

 

تعرفه ویزیت پزشک در منزل (متخصص)
گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل حکیم برتر برای آسایش همه بیماران واحد پزشکی  را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به پزشک در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل حکیم برتر تماس بگیرید .

52526

تعرفه ویزیت پزشک در منزل (متخصص) : 350 هزار تومان

تعرفه ویزیت پزشک درمنزل (عمومی)
گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل حکیم برتربرای آسایش همه بیماران واحد پزشکی را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به پزشک داشتید کافی است که با درمان در منزل حکیم برتر تماس بگیرید .

52565

تعرفه ویزیت پزشک در منزل (عمومی) : 


تعرفه تزریقات
 گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل حکیم برتر برای آسایش همه بیماران واحد تزریقات را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به تزریقات  داشتید کافی است که با درمان در منزل  حکیم برتر  تماس بگیرید . 

 

556

تعرفه تزریقات : 45 هزار تومان

 

گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل حکیم برتر  برای آسایش همه بیماران واحد پزشکی و پرستاری را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به خدمات پزشکی داشتید کافی است که با درمان در منزل حکیم برتر تماس بگیرید

 

درمان زخم بستر

 

بیماران مسن و افرادی که بعلت بی تحرکی طولانی مدت دچار زخم بستر میشوند که احتیاج به درمان در منزل دارند که مرکز درمان در منزل حکیم برتر برای آسایش همه بیماران با کادر دوره دیده انواع زخم های بستر را در منزل درمان میکند .

شعبه مرکز 88343500 به صورت شبانه روزی

شعبه شرق ( دفتر مرکزی ) 77090019 به صورت شبانه روزی

شعبه شمال 22961271  به صورت شبانه روزی

 

جهت سفارش آنلاین خدمات در منزل اینجا را کلیک کنید